تراورتن حاجی آباد کرم روشن

تراورتن حاجی آباد کرم روشن

نما رومی

40 طولیIMG_7508 IMG_7507 IMG_7506