صادرات تراورتن دودی به ترکیه

صادرات تراورتن دودی کاشان به ترکیه

صادرات تراورتن دودی بریده(پالت شده) و کوپ به ترکیهIMG_6315 IMG_6036 IMG_6044 IMG_6177 IMG_6299 IMG_6042